Yohanes 7:40-53

Kedudukan,jabatan dan kepentingan, sering membuat orang menjadi buta. Sehingga orang-orang yang sudah menjadi buta karena kedudukan,sering melakukan segala cara untuk mempertahankan kedudukannya tersebut. Bahkan terkadang melakukan hal-hal terkeji sekalipun sering dihalalkan seseorang agar kedudukan dan jabatannya tidak lengser ataupun berpindah tangan. Karena itu pula lah maka orang-orang Farisi berusaha menghasut…

Continue reading

Yoh 5:31-47

Dalam Bacaan I (Kel. 32:7-14), Allah mengutus Musa kepada bangsa yang berpaling dari Allah. Dimana Allah telah menyelamatkan mereka untuk keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Allah menuntun mereka dalam perjalanan, memberi makan dan minum, tanpa kekurangan satu pun. Namun bangsa ini sangat cepat berpaling dari hadapan Allah saat tidak ada yang…

Continue reading

Yohanes 5:17-30

Renungan Hari Ini Yesus menegaskan kesatuannya dengan Bapa. Misteri kesatuan itu dinyatakan oleh Yesus dalam setiap karya pelayanan-Nya yang sesuai dengan kehendak Bapa. Demikian juga akan dikerjakan oleh Yesus dimasa depan. Bapa dan Yesus adalah satu. Inilah misteri kesatuan yang diperkenalkan pula kepada kita, supaya kita semakin paham bagaimana misteri inkarnasi…

Continue reading

Yohanes 5: 1-16

Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam, yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Disana ada banyak orang yang sakit berbaring menunggu kesembuhan apabila air itu goncang dan orang yang pertama masuk ke kolam itu akan mengalami kesembuhan. Semua jenis penyakit akan sembu. Tetapi ketika yesus lewat dan mengetahui…

Continue reading

Luk 18:9-14

“BARANGSIAPA MENINGGIKAN DIRI IA AKAN DIRENDAHKAN DAN BARANGSIAPA MERENDAHKAN DIRI IA AKAN DITINGGIKAN” Kerendahan hati adalah keutamaan dasar atau utama, kebalikan dari kesombongan. “Rendah hati adalah sikap dan perilaku yang tidak suka menonjolkan dan menomor satukan diri, yaitu dengan menenggang perasaan orang lain. Meskipun pada kenyataannya lebih dari orang lain,…

Continue reading